8.21.2020

It's me! Giving an Overview of Nietzsche on the Free Man Beyond the Wall Podcast with Peter R Quinones


A little bit more of me speaking Nietzsche......

1 comment:

Ratraco Solutions said...

Thank you for share!!!
Hiện nay khách hàng đang khá quan tới chi phí vận chuyển hàng hóa đường sắt. Ngoài ra những dịch vụ liên quan như: Vận chuyển xe máy Bắc Nam, vận chuyển ô tô, vận chuyển container đường bộ... Đều là những loại dịch vụ trên tuyến Bắc Nam được được ưa chuộng hiện nay.

Take My Online Seminar on Deleuze & Guattari Starting 9/7. It'll Be Fantastic.

Take my online seminar on D&G. It'll be over three consecutive Tuesdays in September — September 7, 14, & 21 at 5:30 PT/8:30 ET....